اهداف سازمان تامین اجتماعی

همسویی با اهداف کلان نظام اقتصادی کشور از اهداف اصلی سازمان تامین اجتماعی‌ است. در واقع، اصول و روش‌های این سازمان طوری طراحی شده است که این اهداف را سرلوحه راه خویش قرار دهند. از طرفی رونق فعالیت‌های تولیدی و صنعتی باعث ازدیاد جمعیت تحت پوشش بیمه و تقویت منابع مالی این سازمان می‌شود. از طرف دیگر، پوشش بیمه‌ای کارگران به افزایش اطمینان خاطر، ایجاد شدن امنیت روحی و سلامت جسمی و در نهایت ارتقای بهره‌وری نیروی کار منجر می‌گردد.

عموما سوال بیمه‌گزاران این است که خدمات تامین اجتماعی برای افراد چه مزایایی دارد؟ به طور کلی، برخی از مزایای خدمات بیمه تامین اجتماعی در ادامه بیان شده است.

  • داشتن دفترچه­‌های درمانی
  • فراهم بودن امکان استفاده از خدمات درمانی و پزشکی رایگان درمانگاه‌‌ها و بیمارستان‌‌های تامین اجتماعی
  • امکان بازنشستگی و دریافت کردن مستمری
  • دارا بودن بیمه ازکارافتادگی
  • بیمه بیکاری و تخصیص حقوق در دورۀ بیکاری
  • کمک­‌های بلاعوض در مواردی مثل ازدواج
  • پرداخت هزینۀ درمان‌هایی مثل پروتز (به‌‌جز عمل‎‌های زیبایی)

وظایف کلی سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه‌شده با به عبارتی تعهدات سازمان به دو دسته اصلی تعهدات کوتاه مدت و بعهدات بلند مدت تقسیم می شود.  این نهاد غیردولتی در ازای دریافت حق بیمه از بیمه‌گزاران، وظایف زیر را به شرح زیر انجام می هد.

تعهدات بلند مدت

بازنشستگی

قطعا خودتان بهتر می‌دانید که پرداخت مستمری بازنشستگی بعد سنوات کاری، از جمله کاراترین و مهم‌ترین وظایف سازمان تامین اجتماعی‌ است. به طوری که اکثر مردم سازمان تامین اجتماعی را با همین نام و خدمت می‌شناسند و در ذهنشان جا افتاده است. در حقیقت، بیمه‌شده پس از گذشت مدتی که معمولاً بین ۲۵ تا ۳۰ سال کاری است (در طول آن حق بیمه پرداخت می‌کرده است) بازنشسته می‌شود و می‌تواند از حقوق بازنشستگی استفاده کند.

حال شاید بپرسید اگر بیمه‌شده دیار فانی را وداع گفته یا به اصطلاح فوت کند، تکلیف مستمری بازنشستگی چه می‌شود؟ در این صورت، خانواده و افراد تحت سرپرستی او، می‌توانند همچنان این مستمری بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی را دریافت کنند.

فوت بیمه‌شده:

اگر بیمه‌شده به هر دلیلی فوت کند. این بیمه تامین اجتماعی است که وظیفه دارد هزینه کفن و دفن را به خانواده متوفی پرداخت کند. این هزین، تحت عنوان هزینه فوت نام می‌گیرد. در واقع، نیازی نیست خانواده متوفی پول کفن و دفن را بپردازند. به این روش بیمه تامین اجتماهی قصد دارد بخشی از هزینه‌های وارده را کاهش داده و به نوعی از خانواده بیمه‌شده حمایت به عمل آورد.

ازکارافتادگی:

امکان دارد به هر دلیلی بیمه‌شده از کار افتاده شود. این دلایل از کار افتادگی می‌تواند شامل حوادث ناشی از کار باشد یا در اثر بیماری‌هایی که از بالا رفتن سن نشات می‌گیرند! در هر صورت، دلیل هرچه که باشد بیمه‌شده حق قانونی‌ درخواست مستمری از تامین اجتماعی دارد. همچنین، وظیفه‌ی سازمان تامین اجتماعی این است که مستمری بازنشستگی را به بیمه‌شده پرداخت کند.

تعهدات کوتاه‌مدت

استعلاجی ایام بیماری

همانطور که اشاره شد، ازکارافتادگی موقت که ناشی از حوادث و یا بیماری‌ها باشد، مشمول دریافت غرامت بیماری خواهد شد. بیمه‌گزار می‌تواند برای دریافت غرامت بیماری به سازمان تامین اجتماعی درخواست دهد. در این حالت پرداخت غرامت بیماری بستگی به مدت ‌زمان بستری یا استراحت بیمه‌شده دارد. برای دریافت غرامت بیماری سه حالت زیر فرض شده است:

  • زمانی که بیمه‌شده ۷ روز پشت سرهم در بیمارستان بستری باشد یا مدت استراحت پزشکی‌اش در طول سال از ۱۵ روز کمتر باشد.(ارایه گواهی پزشکی کافی ‌است)
  • بیمه‌شده بیشتر از هفت روز در بیمارستان بستری باشد یا مدت استراحت پزشکی او در طول سال بیشتر از ۱۵ روزباشد. در این صورت، باید پزشک معتمد بیمه وی را ویزیت کند.
  • اگر تعداد مرخصی‌های بیمه شده از ۶۰ روز گذشته باشد. شورای پزشکی باید آن را تایید کند.
اروتز و پروتز:

این وسایل که تحت عنوان وسایل کمک پرشکی و اعضای مصنوعی بدن یاد می‌شوند؛ اروتز و پروتز می‌گویند. در حالتی که بیمه‌شده به هریک از این وسایل احتیاج داشته باشد، از این امکان برخوردار است که کمک هزینه اروتز و پروتز را از بیمه تامین اجتماعی مطالبه نماید.

بیمه بیکاری:

وقتی که دلیل بیکاری بیمه‌شده غیرارادی باشد، یعنی فرد در اثر عوامل کاری بیکار شده ولی در هر زمان آماده به کار باشد و شرایط کاری برایش فراهم نشده باشد می‌تواند در یک مدت زمان مشخص از بیمه و حقوق بیکاری استفاده کند.