بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی منازل صنعتی و غیر صنعتی

ایران یکی از ۱۰ کشور آسیب پذیر جهان از نظر رخداد حوادث طبیعی محسوب می شود و متاسفانه آتش سوزی نیز یکی از حوادث رایج در کشور می باشد. به طوری که روزانه بیش از 50 حادثه آتش سوزی در کشور رخ می دهد. چنین حوادثی علاوه بر خسارت های جانی دردناک آن، خسارت های مالی فراوانی برای افراد به بار می آورد که البته با بیمه آتش سوزی منازل صنعتی و غیر صنعتی می توان خسارت های مالی را تا حد بسیار زیادی جبران نمود.

قرارداد بیمه آتش سوزی منازل صنعتی و غیر صنعتی، توافقی است بین بیمه گذار از یکسو و بیمه گر از سوی دیگر که بر اساس آن بیمه گر متعهد می‌گردد در قبال دریافت حق بیمه، خسارت وارد به مورد بیمه ( اموال بیمه شده ) را در صورت وقوع خطرات بیمه شده ، که منجر به وارد آمدن خسارت به مورد بیمه شود، در حدود تعهدات خود ( سرمایه مورد بیمه ) و برای دوره زمانی معین جبران نماید. در این حالت خسارت وارده قابل پرداخت به بیمه گذار و یا ذینفع مندرج در بیمه نامه می‌ باشد.

پوشش‌ های بیمه آتش سوزی منازل صنعتی و غیر صنعتی به دو دستۀ پوشش خطر های اصلی و پوشش خطر های اضافی تقسیم می شود. بیمه‌ آتش‌ سوزی فقط شامل خسارت‌ های مالی است و بیمه‌ آتش سوزی به هیچ عنوان خسارت‌ های جانی را پوشش نمی دهد. پوشش‌ های اصلی بیمه‌ آتش‌‌سوزی شامل: صاعقه و انفجار و آتش‌ سوزی هستند.

پوشش های اضافی یا الحاقی بیمه آتش‌ سوزی ، پوشش‌ هایی هستند که در صورت تمایل بیمه‌ گذار با دریافت حق بیمه بیشتر، خریداری و ریسک های بیشتری پوشش داده می شوند. بیشتر شرکت های بیمه بخشی از خطرات اضافی را پوشش می دهند.

بیمه زلزله نیز زیر مجموعه پوشش‌ های بیمه‌ آتش‌سوزی است. نرخ بیمه زلزله و نحوه محاسبه نرخ بیمه آتش‌ سوزی منازل، نرخ بیمه واحد های مسکونی از نرخ ملک و اسباب و اثاثیه ای تاثیر می‌ پذیرد که قصد بیمه کردنشان را داریم.

درخواست مشاوره

هم اکنون بی درنگ، به زندگی خود سامان دهید

همراه گرامی در صورتی که نسبت به نوع بیمه مورد نظر و جزییات آن آگاهی کافی داشته و نیازی به خدمات مشاوره بیمه بین ندارید و یا بعد از دریافت خدمات مشاوره تصمیم نهایی خود را گرفته اید، این امکان برای شما مهیا شده است تا بصورت آنلاین نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمایید. بیمه بین در کنار شما خواهد بود.

بیمه آتش سوزی چیست ؟

در هنگام خرید بیمه آتش سوزی منازل صنعتی و غیر صنعتی، شرکت بیمه‌ گر متعهد به جبران زیان‌ های مالی یا مادی است که بر اثر وقوع آتش‌ سوزی به اموال و دارائی‌ های منقول و یا غیر منقول ‌بیمه‌ گذار وارد می‌ شود. با توجه به توضیح بالا می توان پی برد که بیمه آتش‌ سوزی خسارات جانی را پوشش نمی‌دهند.
بیمه آتش‌سوزی چه خساراتی را پوشش می‌دهد؟

پوشش های بیمه آتش سوزی منازل صنعتی و غیر صنعتی؟

پوشش‌ های بیمه‌ آتش‌ سوزی به دو دستۀ پوشش خطر های اصلی و پوشش خطر های اضافی تقسیم می شود. بیمه‌ آتش‌ سوزی فقط شامل خسارت‌ های مالی است و بیمه‌ آتش سوزی منازل صنعتی و غیر صنعتی به هیچ عنوان خسارت‌ های جانی را پوشش نمی دهد. پوشش‌ های اصلی بیمه‌ آتش‌‌ سوزی شامل: صاعقه و انفجار و آتش‌ سوزی هستند.

پوشش های اضافی یا الحاقی بیمه آتش سوزی منازل صنعتی و غیر صنعتی ، پوشش‌ هایی هستند که در صورت تمایل بیمه‌ گزار با دریافت حق بیمه بیشتر، خریداری و ریسک های بیشتری پوشش داده می شوند. بیشتر شرکت های بیمه بخشی از خطرات اضافی را پوشش می دهند ولی فهرست کامل پوشش های اضافی (الحاقی) یا تبعی بیمه آتش سوزی به شرح زیر هستند:

بیمه‌ سیل، بیمه‌ آتش فشان، بیمه طوفان، بیمه سقوط بهمن ،بیمه ریزش کوه

بیمه در برابر ترکیدن لوله آب

پوشش بیمه آتش سوزی برای سقوط هواپیما

بیمه زلزله

“بیمه زلزله نیز زیر مجموعه پوشش‌ های بیمه‌آتش‌ سوزی منازل صنعتی و غیر صنعتی است. نرخ بیمه زلزله و نحوه محاسبه نرخ بیمه آتش‌ سوزی منازل، نرخ بیمه واحد های مسکونی از نرخ ملک و اسباب و اثاثیه ای تاثیر می‌پذیرد که قصد بیمه کردنشان را داریم.”
سایر پوشش‌های بیمه آتش سوزی:

‌پاکسازی و برداشت ضایعات، سرقت با شکست حرز ، انفجار ظروف تحت فشار صنعتی، ریزش سقف ناشی از سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه، تصادم اجسام خارجی به ساختمان، پوشش ریزش، رانش و نشست و عقب رفت زمین، مسئولیت مالک در قبال خسارت های آتش سوزی وارد شده به همسایه نیز جزو پوشش‌ های اضافی یا پوشش‌ های الحاقی تلقی می‌گردند؛ در صورت پرداخت حق بیمه بیشتر ،پوشش‌های الحاقی به بیمه آتش‌سوزی اضافه می‌شوند. بیمه‌گزار باید با توجه به موقعیت و شرایط خود نسبت به خرید پوشش های اضافی اقدام نماید.

انواع بیمه‌ آتش‌سوزی منازل صنعتی و غیر صنعتی

انوع بیمه آتش سوزی منازل صنعتی و غیر صنعتی در سه دسته زیرجای می‌گیرند:

الف) بیمه آتش سوزی منازل یا بیمه آتش سوزی املاک/ واحدهای مسکونی:

بیمه آتش سوزی ساختمان‌ ( بیمه آتش سوزی منازل و بیمه آتش سوزی مسکونی) تنها شامل بیمه آتش سوزی ساختمان هایی است که کاربری مسکونی دارند. همچنین هزینه بیمه آتش سوزی منازل مسکونی نسبت به نوع ساختمان و اثاثیه آن به صورت مجزا محاسبه می گردد.

ب) بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی :

بیمه آتش‌سوزی مراکز صنعتی، پوشش های بیمه‌ ای برای تمام کارگاه ها و کارخانه جات تولید خوراکی و آشامیدنی، نساجی ، فلزات اساسی، دخانیات و سایر صنایع است.در بیمه آتش‌سوزی و زیرمجموعه‌ های آن نظیر بیمه‌‌ زلزله، بیمه سیل، بیمه طوفان، بیمه سقوط بهمن، بیمه برای ترکیدگی لوله آب و … ، ساختمان، تاسیسات، ماشین‌آلات و محتویات آن‌ ها دربرابر خطرات تحت‌ پوشش بیمه‌‌ آتش‌سوزی و زلزله بیمه می‌شوند.

ج) مراکز غیرصنعتی :

بیمه آتش سوزی مراکز غیر صنعتی، بیمه آتش‌ سوزی ساختمان‌ های تجاری، رفاهی و خدماتی و انبارها و مراکز آموزشی و سایر مکان‌ هایی است که در آن‌ ها فعالیت صنعتی انجام نمی‌ شود. این پوشش بیمه آتش‌ سوزی مراکز غیرصنعتی، ساختمان، تاسیسات، موجودی کالا و ارزش دکوراسیون و… را دربر می گیرد.

شرایط مختلف بیمه آتش سوزی و انواع آن :

با توجه به انواع مختلف بیمه آتش سوزی ، پیشنهادات ارائه شده از طرف بیمه‌گر برای ارائه خدمات مربوطه تنوع می یابد :

الف ) بیمه نامه با سرمایه ثابت:

بیمه‌گزار بیمه گر را از ارزش روز موضوع بیمه به صورت صحیح و دقیق مطلع می کند تا در هنگام وقوع خسارت، امکان رسیدگی به آن و دریافت غرامت از شرکت بیمه وجود داشته باشد. می توان گفت که شرایط حاکم بر بیمه آتش سوزی منازل مسکونی از این دست است.در صورت وقوع حادثه ، سرمایه بیمه شده مبنای خسارت دریافتی بیمه‌گزار از بیمه‌گر است.

ب) بیمه‌نامه با شرایط شناور :

در شرایطی که سرمایه موجود در مکان مورد بیمه مداوما در حال تغییر است به عنوان مثال می توان به موجودی انبارها اشاره کرد. در چنین شرایطی، بیمه‌گزار ماهانه لیستی از موجودی انبار خود را برای بیمه‌گر ارسال می دارد تا میانگین موجودی سرمایه اساس محاسبه حق بیمه در سال واقع شود.با هر بار ارائه لیست موجودی انبار، بیمه‌گزار حق بیمه متغیر خود را پرداخت می کند که در انتهای سال میانگین سرمایه مبنای محاسبه دقیق حق بیمه شده و الحاقیه نهایی برای تسویه تهیه می‌گردد.

ج) بیمه‌نامه با شرایط جایگزینی و بازسازی:

با توجه به تورم بالای بازار و نوسان قیمت‌ها، در این شرایط بیمه‌ای، شرکت بیمه‌گر مسئول پرداخت مبلغ خسارت به نرخ روز برای جایگزینی مورد بیمه خواهد بود. تا اگر قیمت ساختمان یا ماشین‌ آلات صنعتی طی یک سال افزایش فزاینده داشته باشد، خسارت فرد با ارزش سرمایه بیمه شده فعلی نیز امکان جبران و جایگزینی فراهم گردد. البته بیمه‌گزار موظف است که اموال خود را با ارزش واقعی روز بیمه کرده باشد.

د) بیمه‌نامه فرست لاست:

هرچه بیمه‌گزار مطمئن تر باشد که با خسارت بالای موضوع بیمه، امکان از بین رفتن تمام آن وجود ندارد، در این صورت تمایل او به بیمه‌نامه فرست لاست افزایش می یابد. حتی در مواردی که پراکندگی اموال بیمه‌گزار در سطح جغرافیایی بالاست و در صورت بروز حادثه، فقط بخشی از اموال او نابود می شود در چنین حالتی می توان موضوع بیمه را از نظر سرمایه و ریسک های بیمه شده به چند ریسک مستقل تقسیم نمود و برای هر کدام پوشش‌ های بیمه ای و سایر عوامل سرمایه فرست لاست را محاسبه کرد. در شرایطی از بیمه نامه فرست لاست استفاده می شود که بیمه گذار مطمئن است هر اندازه خسارت شدید باشد امکان از بین رفتن تمامی مورد بیمه وجود ندارد یا اینکه اموال بیمه شده در سطح جغرافیایی بسیار وسیع و پراکنده است و بر اثر حادثه فقط بخشی از آن دچار خسارت می شود و همچنین می شود آن را به چندین ریسک مستقل تقسیم کرد که برای مورد بیمه از نظر سرمایه، خطر های بیمه شده و سایر عوامل سرمایه فرست لاست محاسبه کرد. حق بیمه براساس کل سرمایه با تخفیفات ویژه تعیین می گردد.

بیمه‌نامه با شرایط توافقی :

در این شرایط، توافق بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار درباره میزان سرمایه ، تعیین کننده شرایط عقد بیمه‌نامه آتش سوزی است.

عوامل تاثیرگذار بر نرخ بیمه زلزله و بیمه آتش سوزی

نوع سازه ساختمانی : نرخ حق بیمه زلزله و بیمه آتش سوزی از نوع سازه ساختمانی تاثیر می‌پذیرد. هرچه ریسک خطرات زلزله ای و در نتیجه آتش‌ سوزی هر یک از عوامل مذکور بیشتر باشد، قیمت بیمه‌ زلزله بیشتر خواهد بود.

متراژ ملک :

هرچه متراژ ملکی که می خواهیم بیمه کنیم بیشتر باشد، ریسک خسارت آن و در نتیجه هزینه بیمه‌ آتش سوزی و بیمه زلزله آن افزایش خواهد یافت.

هزینه ساخت هر متر بنا:

هزینه ساخت هر متر بنایی که در صدد بیمه آن هستیم، در محاسبه نرخ بیمه آتش سوزی و زلزله تاثیرگذار است.

ارزش لوازم منزل :

اسباب و اثاثیه موجود در ملکی که می خواهیم بیمه کنیم، در قیمت بیمه زلزله و آتش‌سوزی نقش تعیین‌کننده دارد. حتی امکان بیمه‌کردن لوازم در برابر آتش‌ سوزی و زلزله بدون لحاظ خود ملک در بیمه وجود دارد.

مدت زمان اعتبار بیمه آتش سوزی :

بیمه‌ آتش سوزی منازل صنعتی و غیر صنعتی می تواند بلند مدت برای چند سال، یک ساله یا حتی کوتاه مدت تدوین شود. در صورت برخورداری از توان مالی، خرید بیمه‌نامه بلندمدت آتش سوزی توصیه می شود که بعد اقتصادی حق بیمه را نیز شامل می شود. در بیمه‌نامه بلند مدت آتش‌ سوزی سرمایه موضوع بیمه بدون دریافت حق بیمه اضافی به صورت خود به خود افزایش می یابد و با توجه به توافق های مندرج در بیمه‌نامه درصدی تورم بر آن اعمال می گردد.

مهلت اعلام خسارت بیمه آتش سوزی :

در شرایط بروز حادثه آتش سوزی یا هر یک از ریسک های پوشش داده شده با بیمه آتش سوزی یا زیر مجموعه های آن به عنوان مثال ، بیمه زلزله، بیمه‌گزار باید طی 5 روز کاری گزارش بروز خسارت را به بیمه‌گر اطلاع نماید. سپس بعد از حضور کارشناس بیمه در محل و ارائه گزارش، مراحل پرداخت خسارت در فرایند اجرایی قرار می گیرد.

فسخ بیمه آتش سوزی :

در صورت عدم صدور بیمه آتش‌ سوزی منازل صنعتی و غیر صنعتی، بیمه‌گزار می تواند درخواست لغو بیمه و بازگشت هزینه را به صورت تلفنی به کارشناسان بیمه‌ اعلام کرده و درخواست خود را پیگیری نماید. اما در صورت صدور بیمه آتش سوزی، شرکت بیمه گر در خصوص امکان لغو بیمه تصمیم گیری می کند.

سوالات متداول بیمه آتش سوزی

برای خرید فوری بیمه آتش سوزی، سیل و زلزله می‌توانید از پنل  خرید آنلاین بیمه بین استفاده کنید.

وقوع یا عدم وقوع بلایای طبیعی تقریبا غیر قابل پیش بینی است و زلزله نیز به عنوان یکی از بلایای طبیعی از این قاعده مستثنی نیست. کشور ایران به عنوان یکی از نقاط زلزله خیز جهان، هر ساله شاهد صدها زلزله با شدت های مختلف است که هر کدام میتوانند صدمات جبران ناپذیری به صورت مستقیم و غیرمستقیم به دارایی های افراد وارد کنند.

بیمه نامه آتش سوزی با هدف تامین خسارات مالی به مال و دارایی‌های افراد طراحی گردیده است، پوشش زلزله نیز به عنوان یکی از عوامل مهم جبران خسارت در زمان بروز ضرر و زیان به اموال و دارایی‌های افراد در این بیمه نامه تعریف شده است.

خسارت ناشی از نوسانات برق تحت پوشش بیمه آتش سوزی است.

بیمه نامه آتش سوزی طرح جامع اصناف ساختمان و اثاثیه آن را در برابر حوادث زیر تحت پوشش قرار خواهد داد

 • حریق
 • انفجار
 • صاعقه
 • زلزله
 • مسئولیت مالی در مقابل همسایگان
 • پاکسازی محل حادثه
 • سرقت
 • وقفه در فعالیت (عدم‌النفع)

همه شرکت‌های بیمه از نظر ارائه خدمات بیمه نامه آتش سوزی شبیه به هم هستند به شرط اینکه بیمه نامه‌ای که خریداری می‌کنید متناسب با شرایط و ریسک شما باشد. یکی از نکات مهم در خرید بیمه نامه این است که ارزش بیمه شده با ارزش واقعی سرمایه یکسان باشد. چون در صورت بروز خسارت به مشکلات متعددی برخورد خواهید کرد.

حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ وقوع حوادث تحت پوشش بیمه آتش سوزی خسارت خود را به شرکت بیمه اطلاع دهید و پس از آن با ارسال مدارکی که بیمه‌گر از شما می‌خواهد، روند پیگیری پرونده شما شروع خواهد شد. بیمه گر می‌بایست حداکثر ظرف مدت یک ماه خسارت را پرداخت کند.

پوشش سرقت یکی از پوشش‌های اضافی در بیمه آتش سوزی است و به تنهایی قابل خریداری نیست.

در حال حاضر تمامی شرکت‌ها در این محصول بیمه یکسان هستند و تفاوت چندانی جز قیمت با یکدیگر ندارند، قبل از خرید می‌توانید شرکت ها را با یکدیگر مقایسه کنید.

بله می‌توانید برای خرید بیمه آتش سوزی از پنل خرید آنلاین  اقدام کنید، طبق قانون در طول مدت اجاره اگر آتش سوزی و یا یکی از خسارات جزو پوشش‌های بیمه رخ دهد جبران هزینه‌های وارده به عهده ی مستاجر می‌باشد. در صورت داشتن بیمه نامه معتبر در هنگام بروز حادثه خسارت مربوط به اجناس به مستاجر و خسارت مربوط به ساختمان به مالک پرداخت می‌گردد.

هزینه پاکسازی شامل جمع آوری ضایعات و بقایای باقی مانده حاصل از وقوع حادثه است که حداکثر سرمایه تحت پوشش آن 20 درصد از کل ارزش بیمه شده می‌باشد.

آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار

 • زلزله و آتشفشان
 • سیل و طغیان آب دریا و رودخانه
 • ترکیدگی لوله آب
 • ریزش و فروکش کردن چاه
 • نشت گاز درسردخانه‌ها
 • خودسوزی
 • سقوط قطعات منفصله خودرو
 • خسارتهای ناشی از نوسانات برق
 • آشوب، بلوا، قیام، اغتشاش داخلی
 • هزینه پاکسازی
 • برخورد جسم خارجی به استثنای شکست شیشه
 • شکست شیشه
 • عدم النفع ناشی از آتش‌سوزی
 • مسئولیت ناشی ازآتش‌سوزی و ترکیدگی لوله آب دربرابرهمسایگان
 • سرقت
 • ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف
 • سنگینی برف
 • سقوط هواپیما، چرخبال و یا قطعات آنها
 • انفجار ظروف تحت فشار (دیگ‌های بخار، کمپرسورها، …)
 • سقوط بهمن
 • رانش زمین

بیمه‌گذار موظف است هرگونه تغییرات را کتباً به بیمه‌ گر و مشاور خود اعلام نماید. بیمه‌ گر پس از دریافت نامه بیمه‌ گذار با صدور الحاقیه اقدام به تغییرات مورد نظر و لازم در بیمه‌ نامه آتش سوزی می‌نماید.

بازدید اولیه برای صدور بیمه نامه‌های ساختمان‌های مسکونی به قوانین هر شرکت بیمه بستگی دارد، به صورت عمومی در دو صورت لازم است:

 • سرمایه بیشتر از 100 میلیون تومان باشد
 • پوشش سرقت، ترکیدگی لوله آب و شکست شیشه داشته باشد؛ زیرا این پوشش‌ها نیاز به بازدید اولیه دارد.

قرارداد شرکت گاز مربوط به بیمه‌های مسئولیت است؛ بنابراین اگر علت حادثه غیر از گاز باشد خسارت پرداخت نخواهد شد. علاوه بر آن قرارداد بیمه مسئولیت شرکت گاز دارای سقف تعهد معینی است و اگر خسارت وارد شده بیشتر از سقف تعهدات آن بیمه‌نامه باشد، غرامت آن تا سقف قرارداد پرداخت خواهد شد، و باقی آن را پوشش نخواهد داد.

بیمه‌گر و بیمه‌گذار هر زمان که بخواهند می‌توانند تقاضای فسخ قرارداد بیمه نامه آتش سوزی، سیل و زلزله را بکنند. در این صورت:

 • اگر تقاضای فسخ از طرف بیمه‌گذار باشد حق‌بیمه قرارداد تا آن زمان بر اساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه می‌شود و مابقی مسترد خواهد شد.
 • اگر تقاضای فسخ از طرف بیمه‌گر باشد حق بیمه قرارداد تا آن زمان بر اساس تعرفه روزشمار محاسبه می‌شود و مابقی مسترد خواهد شد.

مبلغ حق بیمه بر اساس تعرفه کوتاه مدت بیشتر از مبلغ آن بر اساس روزشمار است.

برای این آپارتمان فقط خود ساختمان را قصد دارید بیمه نمایید. یا اثاثیه‌ی داخل آن هم باید بیمه گردد؟ و اکر پاسختان مثبت است چه مبلغ سرمایه اثاثیه دارید؟

و سوال دوم اینکه فقط پوشش آتش سوزی را نیاز دارید و یا قصد تهیه‌ی پوشش زلزله ،سیل، ترکیدگی لوله و غیره را نیز دارید؟

با توجه به پاسخی که برای این سوالات در نظر می‌گیرید، از طریق پنل خرید آنلاین بیمه بین و در کمتر از 5 دقیقه بیمه خود را بخرید.

مدیر ساختمان وظیفه دارد تمام بنا (ساختمان مسکونی، تجاری، صنعتی و…) را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه کند زیرا در صورت عدم اقدام برای بیمه و وقوع حادثه آتش سوزی، مسئولیت آن با مدیر ساختمان است.

مدت زمان بیمه نامه آتش سوزی معمولا مانند دیگر محصولات بیمه، یکسال از تاریخ شروع بیمه نامه می‌باشد. البته در تمدید بیمه آتش سوزی باید به ساعت روز اتمام بیمه نامه دقت نمود چون برخی شرکت‌های بیمه، ساعت 12 ظهر و برخی دیگر 12 شب را ملاک شروع بیمه نامه قرار می‌دهند که در بیمه نامه شما درج می‌گردد.

در بیمه نامه های مرهوناتی که فرد مال مورد رهن خود را به نفع بانک بیمه می‌نماید (وقتی مال یا ملک برای دریافت وام در رهن بانک است)، مدت بیمه نامه صادر شده به اندازه مدت زمان بازپرداخت وام می‌باشد که به صورت معمول بیشتر از یکسال است.

خطرات زیر، خارج از تعهد شرکت بیمه‌گر است؛ مگر آنکه صراحتاً خلاف آن در بیمه‌ نامه آتش سوزی قید شده باشد:

 • جنگ، جنگ داخلی، آشوب و بلوا، اعتصاب، قیام، انقلاب، کودتا، اغتشاشات داخلی و یا اقدامات احتیاطی مقامات انتظامی و نظامی
 • زمین‌لرزه، آتش‌فشان، ریزش زمین، سیل، طغیان رودخانه‌ها، حریق تحت‌الارضی و یا آفات سماوی
 • انفجار مواد منفجره مانند دینامیت ، تی ان تی و باروت
 • فعل و انفعالات هسته‌ای

اگر بیمه نامه آتش سوزی را قبلا خریداری کرده اید می‌توانید در قسمت استثنائات روی شرایط پیوست بیمه نامه خطرات خارج از تعهد شرکت بیمه‌گر خود را مطالعه نمایید.