بیمه مهندسی

بیمه مهندسی

پروژهای زیر بنایی‌، عمرانی، سازه‌های صنعتی و ساختمانی در تمام مراحل ساخت، از شروع پروژه و تمام مدت نصب تجهیزات و ماشین آلات و همچنین در دوره آزمایش و راه اندازی تا تحویل موقت، در معرض خطرات گوناگون و آسیب‌های ناشی از وقوع حادثه و از بین رفتن سرمایه بوده و این احتمال نیز وجود دارد که پیمانکار و عوامل ‌بیمه‌گذار در نتیجه سهل انگاری یا خطاهای انسانی باعث زیان‌هایی نیز به اشخاص ثالث گردند که قانوناً مسئول شناخته شوند. بیمه‌های مهندسی جزو بیمه‌های اموال بوده و همانطور که از نامش پیداست، برای تحت پوشش بیمه قرار دادن فعالیت مهندسین در رشته‌های گوناگون می‌باشد.

بيمه هاي مهندسي فعاليت هاي متنوع مهندسي را در رشته هاي گوناگون تحت پوشش قرار مي دهد كه به دو نوع اصلي تقسيم مي گردد. اول، بيمه‌نامه‌هايي كه براي دوره احداث پروژه‌هاي عمراني و زيربنايي صادر مي‌شوند و دوم بيمه‌نامه‌هايي كه در براي دوره بهره‌برداري صادر مي‌شوند.

بیمه های مهندسی یکی از انواع رشته های بیمه ای زیر مجموعه بیمه های اموال است که با توجه به کاربرد های گوناگون در اغلب زمینه ها از تنواع بسیار زیادی برخوردار می باشد . این بیمه نامه ریسک های ساده تا پروژه های پیچیده مهندسی شهری و صنعتی را هم در دوره احداث و هم در دوره بهره برداری به همراه کلیه ماشین آلات ، تجهیزات و تاسیسات فنی تحت پوشش قرار می دهد .

درخواست مشاوره

مرحله 1 از 3

هم اکنون بی درنگ، به زندگی خود سامان دهید

با عرض پوزش این امکان درحال حاضر در دسترس نمی باشد

شروع بیمه مهندسی از کجا شکل گرفت

در اواسط قرن نوزدهم میلادی و بعد از انقلاب صنعتی با افزایش استفاده از دیگ‌های بخار در بخش صنعت انگلستان و بروز انفجار دیگ‌های بخار و بروز صدمات و خسارات شدید جانی و مالی اشخاص، موجب شد استفاده کنندگان از این دستگاه‌ها در سال 1854 میلادی در شهر منچستر انگلیس گرد هم آمده و ”سازمان استفاده کنندگان از دیگ‌های بخار“ را تأسیس کنند. این سازمان از طریق استفاده از کارشناسان متخصص به طور منظم از دیگ‌های بخار بازدید‌ می‌کرد و نظرات مشورتی به استفاده کنندگان ارائه میداد. در سال 1858 اعضاء اقدام به تأسیس ”شرکت بیمه دیگ بخار“ نمودند که نخستین شرکت بیمه در زمینه بیمه‌های مهندسی بود و پس از آن متعاقباً شرکت‌های بیمه دیگری تأسیس گردید. در آلمان نیز در اوایل قرن 20 با صدور اولین ‌بیمه‌نامه ماشین آلات پیمانکاران عملاً صدور بیمه مهندسی آغاز شد. در ایران از اوایل دهه 40 به کمک یکی از شرکت‌های بیمه آلمانی بنام ”مونیخ ری“ بیمه مهندسی شروع به فعالیت کرد و در حال حاضر نیز ‌بیمه‌نامه‌های ایران نسخه ترجمه شده ‌بیمه‌نامه این شرکت‌ می‌باشد.

تقسیم ‌بندی بیمه مهندسی

 الف) بیمه‌‌های دوره احداث (Construction) بیمه مهندسی شامل:

 • بیمه تمام خطر نصب (EAR).
 • بیمه تمام خطر پیمانکاران (CAR).

ب) بیمه‌های دوره بهره‌ برداری (Operation) بیمه مهندسی شامل:

 • بیمه تجهیزات و ماشین‌آلات پیمانکاران (CPM).
 • بیمه خطرات سازه‌های تکمیل شده ساختمانی (CECR).
 • بیمه شکست ماشین‌آلات (MB).
 • بیمه عدم ‌النفع ناشی از شکست ماشین‌آلات (MLOP).
 • بیمه تجهیزات الکترونیک (EE).
 • بیمه فساد کالا در سردخانه (DOS).
 • بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان (LDB).

فرانشیز در بیمه‌های مهندسی

فرانشیز در بیمه‌های مهندسی معمولاً به اشکال زیر تعیین می گردد:

 الف) برای بیمه‌های دوره احداث (تمام خطر پیمانکاران و تمام خطر نصب) و گاهی نیز برای بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی

 • حوادث طبیعی 10 یا 15% هر خسارت حداقل ………. ریال در هر حادثه
 • سایر حوادث 10 یا 15% هر خسارت حداقل ………. ریال در هر حادثه
 • ثالث مالی 20% هر خسارت حداقل ………. ریال در هر حادثه

ب) برای بیمه‌های دوره بهره‌برداری (سایر بیمه‌های مهندسی)

 • خسارت مادی 10% هر خسارت حداقل ………. ریال در هر حادثه

    .تذکر: خسارت کلی در هنگامی است که کل سرمایه مورد بیمه از بین رفته  هزینه نجات و یا تعمیرات آن معادل یا بیشتر از 70% سرمایه مورد بیمه گردد

ج) در بعضی از بیمه‌های دوره بهره‌برداری، یک فرانشیز زمانی نیز وجود دارد که در جای خود توضیح داده خواهد شد

کلوزها در بیمه های مهندسی

کلوزهای موجود در بیمه های مهندسی را می توان به چهار نوع تقسیم بندی نمود:

1) کلوزهای افزایش دهنده پوشش (همراه با افزایش حق بیمه) مانند:

 • کلوز 001 (پوشش خرابکاری گروهی)
 • کلوز 003 یا 004 (پوشش دوره نگهداری ساده یا گسترده)
 • کلوز 006 (پوشش هزینه اضافهکاری، کار در شب، کار در تعطیلات رسمی و حمل سریع)
 • و …

2) کلوزهای کاهش دهنده پوشش (همراه با کاهش حق بیمه) مانند:

 • کلوز 009 (استثناء زلزله)
 • کلوز 010  (استثناء سیل و طغیان آب)
 • کلوز 012 (استثناء طوفان و باد)
 • و …

3) کلوزهای محدود کننده پوشش (افزایش حدود موجب افزایش حق بیمه خواهد شد) مانند:

 • کلوز 005 (حد جدول زمان بندی)
 • کلوز 109 (حد دپوی مصالح پای کار)
 • کلوز 217 (حد کانال روباز)
 • و …

4) کلوزهای شرط گذارنده برای پوشش (برداشتن شروط موجب افزایش حق بیمه خواهد شد) مانند:

 • کلوز 008 (الزام مربوط به سازههای واقع در مناطق زلزلهخیز)
 • کلوز 107 (الزام مربوط به کمپها و انبارها)
 • کلوز 206 (شرایط ویژه مربوط به تجهیزات اطفای حریق)
 • و …

فرق کلوزهای دوره نگهداری ساده و گسترده (003 و 004)

در کلوز 003 (دوره نگهداری ساده) فقط خسارت های ناشی از عملکرد بیمهگذار در دوره نگهداری به منظور انجام تعهدات خود جهت رفع نواقص کار، تحت پوشش است ولی در کلوز 004 (دوره نگهداری گسترده) علاوه بر موارد فوق خسارت هایی که منشأ آن به دوره احداث برگشته ولی در دوره نگهداری بروز کرده است نیز تحت پوشش می‌باشد.

اطلاعات مورد نیاز برای ارائه نرخ تقریبی بیمه مهندسی پروژههای در دست احداث به پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه اجرای پروژهها (6 میم)، به شرح زیر می باشد

1) موضوع پروژه

2) محل اجرای پروژه

3) مبلغ پروژه

4) مدت پروژه

5) مالک پروژه (کارفرما)

6) مجری پروژه (پیمانکار)

انواع خطر یا حادثه

1. خطرات طبیعی: خطراتی است که انسان در بوجود آمدن آن نقشی ندارد مانند سیل، زلزله، طوفان، طغیان آب، باران، برف، آتشفشان و …

2. سایر خطرات: خطراتی است که انسان در بوجود آمدن آن مؤثر است مانند انفجار، آتش سوزی، سرقت، خرابکاری، سقوط، تصادم، ریزش و …

مدارک لازم برای ارائه نرخ و شرایط در بیمه تمام خطر پیمانکاران

1) کپی قرارداد یا موافقت نامه (Contract)

2) کپی جدول زمان بندی اجرای پروژه (Time Table)

3) کپی نقشه محل یا مسیر پروژه (Site Plan or General Lay Out)

4) پرسشنامه تکمیل شده با مهر و امضای بیمه گذار

مدارک لازم برای ارائه نرخ و شرایط در بیمه تمام خطر نصب

1) کپی قرارداد یا موافقت نامه

2) کپی جدول زمان بندی اجرای پروژه

3) کپی نقشه محل یا مسیر پروژه

4) پرسشنامه تکمیل شده با مهر و امضای بیمه گذار

5) لیست اقلام مورد نصب با مشخصات، تعداد و ارزش جایگزینیشان با احتساب حقوق و عوارض گمرکی و هزینه حمل درصورت وجود

سوالات متداول بیمه مهندسی

بیمه مهندسی یکی از گسترده ترین خدمات بیمه ای است که بسیاری از خطرات پروژه های در حال احداث و پروژه های در حال بهره برداری را پوشش می دهد. با مراجعه به سایت آسماری می توانید اطلاعات بیشتری در مورد انواع خطرات تحت پوشش بیمه مهندسی به دست آورید.

هزینه بیمه نامه بیمه مهندسی به نوع بیمه انتخابی، خطرات تحت پوشش و انتخاب بیمه های مکمل بستگی دارد. شما می توانید بهترین بیمه مهندسی با بالاترین سقف پرداخت خسارترا با قیمتی مناسب از بیمه آسماری دریافت کنید.

تمام شرکت ها و کارفرمایانی که در انواع پروژه های در حال احداث یا در حال بهره برداری فعالیت می کنند می توانند از بیمه مهندسی بهره مند شوند. شرکت های فنی مهندسی، ساختمان سازی، راه سازی، سد سازی، انتقال نیرو، گاز و آب، پیمانکاران خط لوله نفت و بسیاری از موارد مشابه برای جبران خسارت های احتمالی به بیمه مهندسی نیاز دارند.

بله، بیمه نامه مهندسی تنها زمانی که پروژه در حال احداث یا بهره برداری است اعبتار دارد. از طرفی ماشین آلات و افراد شخص ثالث تحت تنها زمانی تحت پوشش قرار می گیرند که در محل اجرای پروژه دچار خسارت شده باشند.

همه طرح های عمرانی اعم از احداث واحدهای مسکونی و تجاری و نیروگاه ها , پل و غیره از ابتدای پروژه تا تحویل کار تحت پوششش این بیمه قرار می گیرند تا خسارت های مالی , جانی و زیست محیطی را شرکت بیمه جبران کند.

این بیمه خسارت های ناگهانی ناشی از اجرای عملیات نصب و مونتاژ و اسکلت فلزی و مصالح معیوب , خسارت های ناشی از صاعقه و انفجار و … را از ابتدای پروژه تحت پوشش قرار می دهد . بیمه تمام خطر مسئولیت مالی و جانی در برابر اشخاص ثالث را نیز پوشش می دهد.

این بیمه نامه ماشین آلات و تجهیزاتی مانند: بلدوزر، گریدر، بیل مكانیكی و … كه در كارهای ساختمانی و نصب مورد استفاده پیمانكاران قرار می گیرد را پوشش داده و خسارت های وارده را با رعایت شرایط موجود در بیمه نامه جبران می کند.

این بیمه نامه خسارت های فیزیکی غیرقابل پیش بینی که نیاز به تعمیر و یا تعویض مورد بیمه داشته باشد را تحت پوشش قرار می دهد. خطرهای تحت پوشش عبارتند از: تصادم وسایط نقلیه زمینی، دریایی، هوایی و یا سقوط اجسام، زمین لرزه، امواج عظیم دریا در اثر آتشفشان، طوفان، سیل یا طغیان آب و…

این بیمه نامه خسارت ناشی از فساد یا از بین رفتن کالای انبار شده در اثر مشکلات تجهیزات سردخانه را تقبل می کند .

این بیمه همانطور که از نام آن پیداست تجهیزات الکترونیک آزمایشگاه و کارگاه و بیمارستان و …را پوشش می دهد.

خسارت ناشی از عیوب مکانیکی و الکتریکی ناگهانی وارد بر ماشین آلات و تجهیزات کارخانه ای تحت این بیمه نامه پوشش داده می شود.

این بیمه‌ نامه مكمل بیمه شكست ماشین‌آلات است و اگر در اثر خسارت ناگهانی وارد به ماشین‌آلات، وقفه‌ای در تولید كارخانه به وجود آید، زیان ناشی از عدم تولید را جبران می کند.

خسارت ناشی از انفجار فیزیكی یا شیمیایی بویلرها و مخازن تحت فشار را كه به خود و اموال بیمه گذار صدمه می زند و خسارت های جانی و مالی اشخاص ثالث را این بیمه نامه جبران می کند.