یکی از محیط‌های پر خطر که انواع حوادث کوچک و بزرگ در آن رخ می‌دهد، محیط‌های کاری است که نیروهای شاغل در معرض آن‌‌ها هستند.  طبق قوانین جاری کشور کلیه کارفرمایان در برابر حوادث احتمالی که ممکن است در حین کار برای کارکنان رخ دهد مسئول هستند . در قانون کار، حفظ سلامت کارکنان و پیشگیری از وقوع بیماری و یا حوادث احتمالی از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، به همین دلیل و برای صیانت از نیروی انسانی کشور، قانون گذار تکالیف فراوانی را برای کارفرمایان پیش بینی کرده است . برخی از این تکالیف عبارتند از: رعایت اصول ایمنی در مراحل ساخت کارگاه و بهره برداری از ماشین آلات ، انجام آزمایش های قبل از استخدام ، تهیه و در اختیار قراردادن وسایل حفاظتی و بهداشت فردی ، آموزش چگونگی کاربرد وسایل مذکور ، نظارت مستمر بر رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی توسط کارکنان . در صورت عدم رعایت تکالیف قانونی از سوی کارفرما و وقوع حادثه منتهی به صدمه بدنی کارگر، دادگاه بر اساس نظر بازرس اداره کار، کارفرما را علاوه بر مجازات های مندرج در فصل یازدهم قانون کار به پرداخت دیه به کارگر صدمه دیده و یا به بازماندگان ایشان محکوم خواهد کرد . بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان با حمایت از کارفرما پس از دریافت رضایت از کارگر یا خانواده ایشان دیه کارگر صدمه دیده و یا فوت شده را پرداخت خواهد کرد .

انواع حوادث تحت پوشش این نوع بیمه

در بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، خطرات مختلفی پیش‌بینی شده که در صورت وقوع، بیمه مسئولیت آن را برعهده می‌گیرد و خسارت را پرداخت خواهد کرد. انواع خطرات تحت پوشش بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، شامل این موارد است:

 • انواع حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری؛
 • انواع حوادث منجر به خسارت جانی برای اشخاص ثالث؛
 • انواع حوادث رخ داده در محیط کارگاهی؛
 • انواع حوادث رخ داده در زمان ماموریت‌های خارج از محیط کارگاه برای کارکنان و کارگران؛
 • انواع حوادث رخ داده بر اثر تصادف‌ و حوادث وسایل نقلیه؛
 • حوادث ناشی از به کارگیری افراد در مشاغل غیر تخصصی؛
 • مسئولیت متقابل نیروهای کار در قبال هم‌دیگر؛
 • حوادث رخ داده در زمان ایاب و ذهاب نیروهای کار؛
 • صدمه‌های جسمانی بر اثر حمله حیوانات وحشی یا گزیدگی در محیط کار.

در صورت وقوع انواع حوادث ناشی از خطرات ذکر شده، بیمه مسئولیت آن را برعهده گرفته و هزینه‌های آن را تحت پوشش قرار می‌دهد.

پوشش‌های بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

از آن‌جا که بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان باید تمام مسئولیت‌های کارفرما را تحت پوشش قرار دهد، مهم‌ترین حوزه‌ها و البته هزینه‌های مورد پرداخت برای هر نوع حادثه‌ای تعیین شده و به‌عنوان پوشش‌های بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان معرفی شده است. به‌صورت کلی این نوع بیمه موارد زیر را تحت پوشش قرار می‌دهد:

 • پرداخت مبلغ خسارت کارفرما تا سقف هزینه پزشکی در یک خسارت؛
 • پرداخت مبلغ خسارت کارفرما تا سقف هزینه پزشکی در طول مدت بیماری نیروی کار یا شخص ثالث؛
 • پرداخت مبلغ دیه در ماه‌های حرام؛
 • پرداخت مبلغ دیه در ماه‌های عادی؛
 • پرداخت مبلغ سقف دیه علاوه بر دیه اول برای مواردی هم‌چون قطع نخاع و فلج‌شدن افراد؛
 • پرداخت مبلغ حداکثر دیه تعیین شده در طول مدت بیمه؛
 • پرداخت حداکثر خسارات مالی برای اشخاص ثالث.

همه این موارد تحت پوشش بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان قرار می‌گیرند. با این وجود همیشه این امکان وجود دارد که اتفاقات مختلفی در محیط کار رخ دهد که کارفرما در وقوع آن‌ها هیچ دخالتی نداشته و تقصیر کاملا بر عهده کارکنان باشد. در این صورت، بیمه نیز هزینه خسارت را تقبل نمی‌کند.

پوشش های اضافی یا کلوز های  بیمه مسئولیت کارفرما

در بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان، بیمه گذار در صورت صلاحدید می تواند با پرداخت حق بیمه بیشتر، هریک از موارد زیر را نیز با تأیید بیمه سامان، به پوشش های بیمه نامه اضافه نماید.

 • پرداخت خسارت بدون رأی دادگاه:

با خرید این پوشش، برای دریافت خسارت فوت و نقص عضو، دیگر نیازی به ارائه رأی دادگاه به بیمه سامان برای دریافت خسارت نخواهد بود. فقط کافیست اسناد و مدارک درخواستی بیمه سامان را در خصوص نحوه وقوع حادثه ارائه نموده و پس از اقدامات لازم، چک در وجه زیان دیده و یا وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

 • پرداخت هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه:

در حالت عادی، بیمه نامه مسئولیت کارفرما فقط هزینه های پزشکی را بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت پرداخت خواهد کرد که در بسیاری از موارد هزینه های مورد نیاز، بسیار بیشتر از تعرفه است. بنابراین، با انتخاب این پوشش اضافی، مدارک موجود را ارائه نموده و تا حداکثر ظرف مدت 15روز، خسارت پرداخت خواهد شد. هزینه های پرداختی بیمه سامان بابت موارد پزشکی، تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه صرفاً براساس صورتحساب های ارائه شده رسمی بیمارستان و مراکز درمانی خواهد بود و از تعرفه های اعلام شده وزارت بهداشت پیروی نخواهد کرد.

 • مسئولیت پیمانکاران فرعی و مهندسین ناظر و مشاور در قبال کارکنان:

در صورت خریداری این پوشش، مسئولیت تحت پوشش این بیمه نامه شامل مسئولیت پیمانکاران فرعی، مهندسین ناظر، مهندسین مشاور و کلیه اشخاص حقیقی که در کل یا بخش هایی از پروژه دخالت دارند در قبال کارکنان خودشان و یا سایر کارکنان نیز تحت پوشش می باشد.

 • خسارات وارده به شخص بیمه گذار:

با این پوشش، خسارات جانی، نقص عضو و هزینه های وارده به شخص بیمه گذار که اقدام به خرید بیمه نامه نموده است نیز تحت پوشش قرار گرفته و طبق جدول تعهدات بیمه نامه پرداخت خواهد شد.

 • خسارت های حین مأموریت خارج از کارگاه:

به موجب این پوشش، خسارت هایی که حین انجام مأموریت های خارج از کارگاه رخ داده باشند به استثناء حوادث رانندگی تحت پوشش هستند. قابل توجه اینکه در صورت خرید این پوشش، بیمه گذار می بایست 24 ساعت قبل از اعزام کارکنان به مأموریت، اسامی آن ها را به بیمه سامان اعلام نموده باشد.

 • پوشش کامل حوادث وسیله نقلیه:

در صورت انتخاب این گزینه، خسارت هایی که در اثر وقوع حوادث وسیله نقلیه اتفاق بیافتند، طبق شروط زیر جبران می گردد.

 • در صورتیکه وسیله نقلیه مقصر حادثه متعلق به بیمه گذار باشد و دارای بیمه نامه شخص ثالث باشد، تعهدات بیمه سامان فقط شامل مازاد تعهدات بیمه نامه مذکور می باشد. در غیر این صورت کل خسارت در تعهد بیمه سامان می باشد.
 • در صورتی که وسیله نقلیه مقصر حادثه متعلق به بیمه گذار نباشد، پس از پرداخت خسارت کلیه حقوق بیمه گذار و زیان دیدگان علیه مقصر حادثه (به استثنای کارکنان بیمه گذار) به بیمه سامان منتقل می شود.
 • خسارت وارده به کارکنان در صورت بکارگیری در مشاغل غیر تخصصی:

در این حالت، در صورتی که کارکنان بیمه گذار در مشاغلی به کار گرفته شوند که در تخصص آن ها نیست، تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

 • مسئولیت متقابل کارکنان در قبال یکدیگر:

بیمه گذار می تواند با انتخاب این گزینه، مسئولیت تحت پوشش این بیمه نامه را شامل مسئولیت متقابل کارکنان خود در قبال یکدیگر نیز بنماید. به این معنی که اگر در محدوده مکانی و زمانی تحت پوشش این بیمه نامه یا قصور هر یک از کارکنان در انجام وظایف خود منجر به بروز خسارت برای سایر کارکنان بشود، خسارت مربوطه تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه قابل جبران است.

نکته مهم: این پوشش شامل کارکنان پیمانکاران بیمه گذار یا سایر عوامل حاضر در محدوده مکانی تحت پوشش این بیمه نامه نیست، مگر آنکه پوشش اضافی مسئولیت پیمانکاران فرعی و مهندسین ناظر و مشاور و ناظر خریداری شده باشد.

 • هزینه های انتقال مصدوم به مراکز درمانی:

در این حالت، در صورتی که به تشخیص و تأیید کتبی پزشک معالج زیان دیده، امکانات درمانی منطقه وقوع حادثه برای درمان کافی نباشد، بیمه سامان هزینه های انتقال زیان دیده به نزدیک ترین محل با امکانات درمانی مناسب را تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه پرداخت خواهد کرد.

 • هزینه های انتقال متوفی:

در این حالت، اگر محدوده فعالیت، شهر یا منطقه ای به غیر از محل زندگی خانواده زیان دیده باشد، در صورت فوت وی در اثر حادثه موضوع بیمه نامه، بیمه سامان هزینه های انتقال جنازه به محل سکونت خانواده وی را تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه پرداخت می کند.

 • پوشش مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و خدمات درمانی:

در صورت انتخاب این گزینه، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی از بیمه گذار بابت هزینه های مربوط به معالجه، غرامت و مستمری تعیین شده در صورت فوت، نقص عضو و یا جراحت کارکنان، حداکثر تا سقف مبلغ تعیین شده در بیمه نامه توسط بیمه سامان پرداخت می گردد.

 • پوشش هزینه های وکالت:

در این حالت، پس از وقوع حادثه در صورت شکایت از بیمه گذار در خصوص کار موضوع بیمه نامه در محاکم قضایی، بیمه سامان هزینه های وکالت را تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه پوشش می دهد.

 • پوشش افزایش دیه سالهای آتی:

به موجب اين پوشش اضافي و با رعايت شرايط بيمه نامه تعهدات بيمه نامه به ارزش روز ديه زمان پرداخت خسارت افزايش مي يابد. بنابراین با خرید این پوشش احتیاجی به گرفتن الحاقیه در زمان افزایش دیه نخواهد بود و به صورت اتوماتیک دیه افزایش می یابد.

 • پوشش اضافي اماکن وابسته خارج از کارگاه ( متعلق به شخص بيمه گذار):

با انتخاب این پوشش اضافی، خسارتهايي که درمحل واستراحتگاه کارگاهي وسايراماکن وابسته به کارگاه نظيرغذاخوري، حمام، سالن ورزش و … رخ داده اند، تحت پوشش مي باشند. به استثناء استفاده از وسایل گرم کننده و خنک کننده غیراستاندارد و دست ساز، براساس اين پوشش خسارات بدني کارکنان بيمه گذار در اماکن وابسته که خارج از محدوده مکاني موضوع بيمه باشد وبيمه گذار حدود آن را تعيين کند تحت پوشش است .

استتثنائات: حوادث ناشي از وسايل حرارتي و برودتي غير استاندارد و يا با نصب غير استاندارد تحت پوشش نمي باشد.

 • پوشش خسارت جانی وارده به اشخاص ثالث:

منظور از اشخاص ثالث، اشخاص غیرمرتبط با موضوع فعالیت است. عليرغم اينکه خسارت جاني وارد به کارکنان مي تواند بدون راي دادگاه پرداخت شود، خسارتهاي جاني وارد به اشخاص ثالث در محدوده مکاني و يا در مجاورت محدوده مکاني مورد بيمه و صرفا در صورت احراز مسئوليت بيمه گذار توسط مراجع صالحه قضائي ، و با رعايت سقف تعهدات شرکت بیمه سامان در آن بیمه نامه قابل پرداخت خواهد بود.

 • پوشش اضافی افزایش کارکنان تا 20 درصد:

با انتخاب این پوشش، صدمات بدني وارد به کارکنان بيمه گذار در صورت افزايش تعداد آن ها تا حداکثر تا 20 درصد تعداد اظهار شده در پرسشنامه اوليه که توسط بيمه گذار در طول اعتبار بيمه نامه به بيمه گر اعلام نگرديده باشد، تحت پوشش قرار خواهد گرفت.

 • پوشش اضافی مسئولیت بیمه گذار در قبال کلیه عوامل اجرایی:

منظور از عوامل اجرایی پیمانکاران، کارکنان پیمانکاران، مهندسین ناظر و مشاور است. با انتخاب این پوشش، چنانچه در اثر حوادث ناشي از کار مربوط به موضوع فعاليت اين بيمه نامه، تمام يا بخشي از مسئوليت حادثه منجر به آسيب بدني وارد به پيمانکاران اصلي و فرعي و کارکنان آنان و مهندسين ناظر و مشاور که به موجب قرارداد مکتوب، وظيفه اجرا، نظارت و يا مشاوره بخشي از موضوع فعاليت را در نشاني محل کار مندرج در بيمه نامه، عهده دار گشته اند، برعهده بيمه گذار بيافتد، اين خسارت نيز با رعايت شرايط خصوصي و عمومي اين بيمه نامه قابل بررسي و جبران خواهد بود.

 • اياب و ذهاب کارکنان:

خسارت وارد به کارکنان بيمه گذار در حين اياب و ذهاب از محل اقامت به محل کارگاه و بالعکس توسط سرويس مجاز بيمه گذار تحت پوشش اين بيمه نامه مي باشد.

 • صدمات جسماني وارد به كاركنان بيمه گذار ناشي از هر نوع حمله حيوانات وحشي و همچنين هر نوع گزيدگي حيوان: صدمات جسماني وارد به کارکنان بيمه گذارناشي از هر نوع حمله حيوانات وحشي و همچنين هر نوع گزيدگي توسط حيوانات سمي, حشرات و گياهان سمي در محل مورد بيمه و در حين انجام فعاليت موضوع بيمه در صورت احراز مسئوليت بيمه گذار توسط مراجع ذيصلاح قضايي تحت پوشش اين بيمه نامه مي باشد .

موارد خارج از پوشش در بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

 • حوادث ناشی از جنگ
 • اعمال عمدی بیمه گذار و کارکنان وی
 • حوادث ناشی از تعطیلی کار
 • حوادث ناشی از نزاع و درگیری
 • حوادث ناشی از مصرف مواد مخدر و مسکرات
 • خساراتی که به کارکنان زیر سن ۱۵ وارد می آید
 • خسارات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از رادیو اکتیو
 • خسارت وارده به اتباع خارجی که مجوز کار ندارند
 • مجازات‌ها و محکومیت به جزای نقدی به نفع دولت و مجازات‌های قابل خرید