خسارت واردشده به خودرویی که دارای بیمه بدنه است، اصطلاحاً می تواند خسارت کلی یا جزئی باشد. خسارت کلی، هنگامی به وقوع می پیوندد که خودرو دچار خسارتی جبران ناپذیر شود. به طور دقیق، هنگامی که خودرو به سرقت رود و تا 60 روز پیدا نشود یا زمانی که مجموع هزینه‌های تعمیر و تعویض قسمت های زیاندیده خودرو به همراه هزینه‌های نجات از سه چهارم قیمت روز خودرو در هنگام حادثه بیشتر باشد.

 مراحل پرداخت خسارت در بیمه بدنه

در زمان خسارت بیمه گذار باید در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری خسارت را به شرکت بیمه اطلاع دهد، بر اساس این که خسارت اتفاق افتاده خسارت کلی بوده یا خسارت جزئی روند پرداخت خسارت متفاوت می‌باشد.

خسارت کلی

هنگامی که خسارت کلی رخ می دهد، ارزش بازیافتی احتمالی و کسوراتی که در قرارداد بیمه مقرر شده است، کسر میشود و هزینه متعارف نجات و حمل خودرو به آن اضافه می شود؛ به شرطی که از کل سرمایه بیمه شده بیشتر نشود.

ارزش بازیافتی خودرو توسط بیمه‌گر معین می‎شود. حال درصورتیکه بیمه‌گذار با ارزش تعیین شده موافقت نکند، بیمه‌گر پس از تملک خودرو، با کسر فرانشیز بیمه بدنه و سایر کسورات قانونی به همراه هزینه‌های متعارف نجات و حمل مبلغ باقیمانده را به بیمه‌گذار پرداخت می کند.

پس از آنکه خسارت کلی به بیمه‌گذار پرداخت شود، قرارداد بیمه تمام می شود. درصورتیکه مدت قرارداد بیمه بیش از یک سال باشد، حق بیمه باقیمانده تا تاریخ سررسید به بیمه‌گذار بازگردانده می شود.

اگر تا یک سال بعد از آنکه خسارت وسیله نقلیه سرقت شده پرداخت شد، پیدا شود، بیمه‌گر موظف است پس از فروش خودرو، سهم بیمه‌گذار را از مبلغ دریافت شده با توجه به درصدی که از خسارت پرداختی کسر نموده است به وی بپردازد.

خسارت جزئی

هر خسارتی که کلی نباشد، جزئی محسوب می شود. ملاکی که با توجه به آن خسارت جزئی تعیین می شود، هزینه تعمیر است که شامل دستمزد، قیمت روز لوازم پس از کسر استهلاک و فرانشیز بیمه بدنه می شود. ضمناً هزینه نجات و حمل تا حد مقرر به بیمه‌گذار پرداخت می شود.

مهلت پرداخت خسارت بیمه بدنه توسط بیمه‌گر چقدر است؟

پس از آنکه میزان خسارت قابل پرداخت به تأیید برسد و مدارک لازم تکمیل شود، بیمه‌گر 15 روز مهلت دارد تا خسارت بیمه‌گذار را پرداخت کند. این مهلت، در مورد سرقت 60 روز است. این 60 روز از زمان اعلام خسارت به بیمه‌گر آغاز می شود.

در زمان خرید بیمه بدنه، یکی از اطلاعاتی که از بیمه‌گذار دریافت می شود، ارزش روز وسیله نقلیه است. درصورتیکه به هر دلیلی، ارزش خودرو در زمان وقوع حادثه، بیشتر از ارزش اعلام شده در بیمه‌نامه باشد، بیمه‌گر متناسب با مبلغ زمانی که وسیله نقلیه بیمه شده است، مسئول جبران خسارت خواهد بود. مغایرت قیمت روز خودرو در زمان حادثه با قیمت اولیه بیمه شده یا می تواند به دلیل خرید ناآگاهانه و کارشناسی نه چندان دقیق خودرو رخ داده باشد یا به هر دلیل دیگری؛ مثلاً ممکن است مانند آنچه در سالهای اخیر رخ داده است به علت نوسانات بازار قیمت خودرو به صورت غیرقابل پیش بینی افزایش یابد.

مدارک اعلام خسارت بیمه بدنه

  • ارائه کروکی یا گزارش مقامات انتظامی
  • ارائه اصل بیمه نامه بدنه معتبر در زمان حادثه
  • ارائه اصل بیمه نامه ثالث معتبر در زمان حادثه
  • ارائه اصل کارت مالکیت یا سند مالکیت خودرو
  • ارائه اصل گواهینامه راننده مورد بیمه ، هنگام حادثه
  • ارائه کارت ملی راننده مقصر حادثه
  • دیگر گزارش‌‌های تکمیلی اعم از: گزارش ‌رسمی ‌نیروی ‌انتظامی ‌منطقه، گزارش کارشناس یا کارشناسان ‌رسمی ‌دادگستری، برگ مربوط به قبول کردن تقصیر از جانب مقصر تصادف، آرای مرجع قضایی در خصوص کروکی غیر‌سازشی، تصاویر مربوط به قسمت‌های آسیب ‌دیده.

لازم به ذکراست مدارک اعلام شده جهت تشکیل پرونده اولیه می‌باشد و حسب تشخیص کارشناسان بیمه، ارائه مدارک لازم بعدی به عهده بیمه گذار یا زیان دیدگان محترم می باشد.

خسارت سیار بیمه بدنه

در چند سال اخیر، بعضی از شرکت‌های بیمه امکان ویژه‌ای برای خسارت بیمه بدنه در نظر گرفته‌اند به نام خسارت سیار. به این صورت که در زمان بروز خسارت، بیمه‌گذار می‌تواند با شرکت بیمه تماس بگیرد تا کارشناس خسارت بیمه به محل حادثه اعزام شود. کارشناس خسارت پس از دریافت مدارک و بررسی صحنه حادثه، مبلغ خسارت را تعیین می‌کند. در برخی از شرکت‌های بیمه و برای مبالغ پایین خسارت، چک خسارت همان موقع به بیمه‌گذار پرداخت می‌شود.