مراحل دریافت خسارت حوادث راننده در شرکت بیمه دی

 • تکمیل فرم اعلام خسارت حوادث راننده
 • تحویل مدارک موردنیاز
 • بازخوانی مدارک
 • بررسی اصالت حادثه
 • بررسی و تعیین میزان غرامت توسط پزشک معتمد بیمه‌­گر
 • صدور حواله خسارت
 • پرداخت خسارت

مدارک موردنیاز برای دریافت خسارت بدنی

 • تکمیل و امضای برگه­‌ی اعلام خسارت
 •  بیمه‌نامه شخص ثالث و حوادث راننده­‌ی مقصر
 • اصل گواهینامه­‌ی راننده مقصر حادثه، کارت خودرو و کارت ملی راننده
 • اصل یا تصویر برابر اصل کروکی تصادف
 • اصل یا تصویر برابر اصل گزارشات و صورت‌جلسات نیروی انتظامی
 • اصل یا تصویر برابر اصل اوراق بازجویی از دو طرفِ حادثه
 • اصل یا تصویر برابر اصل گواهی­ های پزشکی قانونی
 • اصل یا تصویر برابر اصل آرای دادگاه در صورت سیر مراحل قضایی و صدور رأی
 • اصل شناسنامه­‌ی مصدوم و یا متوفی و کارت ملی ایشان و شناسنامه و کارت ملی وراث و یا ذی‌نفعان خسارت در حوادث منجر به فوت
 • درصورتی‌که در حادثه راننده فوت نموده باشد اصل یا تصویر برابر اصل گزارش معاینه­‌ی جسد، جواز دفن، خلاصه­‌ی رونوشت وفات و شناسنامه­‌ی ابطال شده راننده­‌ی متوفی
 • اصل یا تصویر برابر اصل خلاصه­‌ پرونده بالینی مصدوم یا متوفی درصورتی‌ که در مراکز درمانی بستری شده باشد
 • درصورتی‌که راننده مصدوم شده باشد مراجعه ایشان (با کارت شناسایی معتبر) به شرکت بیمه جهت معاینه پزشک معتمد بیمه‌­گر الزامی است

پرداخت خسارت مالی بدون گزارش پلیس (کروکی)

در اکثر تصاد­ف­‌ها خسارت­های مالی چندانی به بار نمی‌­آید در حالی‌ که دو طرف حادثه مجبورند با صرف وقت زیاد، روند اداری دریافت خسارت و دردسرهای آن را تحمل کنند. بسیاری از شرکت های بیمه برای ساده‌سازی فرایند دریافت خسارت و جلوگیری از اتلاف وقت بیمه­‌گذاران، بدون کروکی یا همان گزارش پلیس خسارت­های مالی را پرداخت می­ کند به شرطی که حادثه مشمول موارد زیر باشد:

 • وسایل نقلیه­‌ی مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه و رانندگان آنها دارای گواهینامه­‌ی معتبر باشند
 • بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد
 • خسارت جانی بر اثر حادثه به وقوع نپیوندد
 • جبران خسارت حداکثر تا سقف تعهدات مالی اجباری مندرج در بیمه‌ نامه باشد
 • هم‌ زمان خودروهای مؤثر در حادثه، در مراکز ارائه‌دهنده‌ی خدمات خسارت حاضر شوند.

مدارک موردنیاز برای دریافت خسارت شخص ثالث (مالی)

 • تکمیل و امضای برگه­‌ اعلام خسارت
 • بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر حادثه
 • اصل بیمه‌نامه شخص ثالث زیان‌دیده
 • اصل گواهینامه ­های رانندگی مقصر و زیان‌دیده و کارت ملی ایشان
 • اصل کارت شناسایی خودروی مقصر حادثه
 • اصل کارت شناسایی و سند مالکیت خودروی زیان­ دیده و کارت ملی مالک
 • ارائه­‌ی اصل کروکی سازشی و اصل و یا تصویر برابر اصل کروکی‌های قضایی و گزارشات مرتبط با تصادف در خسارت­هایی که بیش از سقف تعهدات مالی اجباری بیمه‌نامه است و یا نیاز به ارائه­‌ی کروکی دارند.
 • در خسارت فاقد کروکی مراجعه­‌ی خودروهای مقصر و زیان‌دیده قبل از بازسازی جهت بازدید کارشناس بیمه‌­گر الزامی است.
 • در خسارت­های دارای کروکی و بالاتر از سقف تعهدات مالی اجباری بیمه‌نامه (فاقد جرح و فوت)، مراجعه­‌ هر دو خودرو مقصر و زیان­دیده قبل از بازسازی جهت بازدید کارشناس بیمه‌­گر الزامی است.

مدارک موردنیاز برای دریافت خسارت شخص ثالث جانی (بدنی)

 • تکمیل و امضای برگه­‌ی اعلام خسارت
 • بیمه‌نامه‌ی شخص ثالث مقصر
 • اصل گواهینامه­‌ رانندگی مقصر حادثه و کارت شناسایی خودرو و کارت ملی راننده
 • اصل یا تصویر برابر اصل کروکی تصادف
 • اصل یا تصویر برابر اصل گزارشات و صورت‌ جلسات نیروی انتظامی
 • اصل یا تصویر برابر اصل اوراق بازجویی از مقصر و زیان‌دیدگان
 • اصل یا تصویر برابر اصل گواهی­های سازمان پزشکی قانونی
 • اصل یا تصویر برابر اصل آرای صادره در دادگاه
 • اصل شناسنامه­ های مصدومین، متوفیان و ذی‌نفعان دریافت خسارت و کارت ملی ایشان
 • اصل یا تصویر برابر اصل مدارک پرونده­‌ی بالینی مصدوم و یا متوفی در صورت بستری شدن در مراکز درمانی پس از حادثه
 • درصورتی‌که در حادثه زیان‌دیده فوت نموده باشد، اصل یا تصویر برابر اصل گزارش معاینه­‌ی جسد، جواز دفن، خلاصه­‌ی رونوشت وفات و اصل شناسنامه­‌ی ابطال‌شده‌ی متوفی نیز موردنیاز است