فصلنامه الکترونیکی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 1

در این شماره می خوانید

آینده مستمری بگیران از نظر زمان کارکردو میزان دریافت حق بازنشستگی
گزارش انجمن ژنو از علل کم بیمگی در اقتصادهای بالغ و راه های درمان آن
گزارش فن آوری بیمه در سه ماهه دوم
تمرکز مدیران عامل بر مهارت افزایی کارکنان و بهبود نوآوری و اعتماد
چشم انداز فن آوری بیمه برای سال
چشم انداز تنظیم مقررات بیمه و فن آوری
چشم انداز سالانه سوئیسری از صنعت بیمه و بیمه اتکائی خاورمیانه و پاکستان
سرمایه جایگزین می تواند زنجیره ارزش سنتی را کنار بگذارد
اصلاحات استانداردهای – IFRS17 ، بیدارباشی برای بیمه گران
شخصیت برجسته علمی
معرفی تازه ترین های بیمه

منبع : پژوهشنامه بیمه

جهت مشاهده متن کامل فصلنامه الکترونیکی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 1 از لینک روبرو استفاده کنید