ماهنامه الكترونیكی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 4

در این شماره خواهید خواند

چهار کلید برای مدرن سازی نمایندگی بیمه
گذار جهان بیمه از طوفان همه گیر سال 2020
هشت مفهوم کلیدی برای درک پوشش بیمه عدم‌النفع
آمادگی و انعطاف: راهکار بیمه برای جهان کرونایی
درمان از راه دور، خانه ها و پوشیدنی های هوشمند یاری رسان بیمه‌گران و مشتریان مقاله علمی
شخصیت برجسته علمی
یک معرفی تازه

منبع : پژوهشنامه بیمه

جهت مشاهده متن کامل ماهنامه الکترونیکی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 4 از لینک روبرو استفاده کنید