blank
blank
blank
blank
blank

صدور كروكی الكترونیك، زمینه ساز پرداخت سریع خسارت است

/
تعامل کارآمد پلیس و صنعت بیمه در تمامی حوزه ها به کاهش تلفات انسانی و…
blank

ضرورت نوآوری در محصولات و خدمات بیمه ای

/
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با مدیران صنعت بیمه کشور ضمن…