فسخ بیمه‌بدنه از سوی هر یک از طرفین طی یک نامه کتبی به طرف مقابل صورت می‌گیرد. پس از فسخ بیمه‌بدنه (هر یک از شرایط فوق)، حق‌بیمه روزهای باقیمانده از تعهدات بیمه‌گر که اصطلاحا حق­‌بیمه مدت اعتبار نامیده می‌شود به صورت روز شمار محاسبه و به بیمه‌گذار بازگردانده می‌شود.

فسخ بیمه بدنه چه از سمت بیمه‌گر باشد چه از سمت بیمه‌گذار باید به صورت کتبی صورت گیرد و به صورت رسمی به طرف مقابل اعلام شود. بعد از اعلام رسمی فسخ به طرف مقابل، بیمه بدنه کماکان تا ده روز اعتبار دارد. پس از فسخ بیمه بدنه (از سمت بیمه‌گر یا بیمه‌گذار یا به خودی خود)، ارزش بیمه بدنه تا تاریخ سررسید که در قانون اصطلاحاً حق بیمه مدت اعتبار بیمه نامیده می شود، به صورت روزشمار حساب می شود و به بیمه‌گذار بازگردانده می شود؛ مگر آنکه

 • بیمه‌گذار حق بیمه را به موقع نپرداخته باشد (در خرید قسطی بیمه بدنه)
 • بیمه‌گذار و بیمه‌گر در مورد تشدید خطر به توافق نرسیده باشند.
 • بیمه‌گذار سهواً یا عمداً در ارائه برخی اطلاعات صادق نبوده باشد.
 • بیمه‌گر علیرغم کاهش ریسک، حاضر به ارائه تخفیف بیمه‌گذار نشده باشد و به همین دلیل، بیمه‌گذار بیمه بدنه خود را فسخ کرده باشد.
 • بیمه‌گر فعالیت خود را به هر دلیلی متوقف کرده باشد و به همین دلیل، بیمه‌گذار مجبور به فسخ بیمه بدنه خود شده باشد.
 • به علت وقوع حوادثی که در حوزه پوشش بیمه بدنه نبوده است، بیمه‌نامه بدنه خودرو به خودی خود فسخ شده باشد.

blankفسخ بیمه بدنه از طرف بیمه‌گر (شرکت بیمه) درصورتیکه اتفاق می افتد که

 • متقاضی قسطی بیمه بدنه، اقساط خود را به موقع نپردازد.
 • خطری که برای خودرو پیشبینی می شود، تشدید شود (مگر اینکه توافقی برای پرداخت مابه التفاوت صورت گرفته باشد.)
 • بیمه‌گذار سهواً یا عمداً اطلاعاتی را خلاف واقع اعلام کرده باشد؛ به ویژه در شرایطی که اظهارات خلاف واقع، در ارزیابی ریسک مؤثر باشد.

blankفسخ بیمه بدنه از طرف بیمه‌گذار (مشتری) در شرایطی اتفاق می افتد که:

 • فعالیت بیمه‌گر به هر دلیلی متوقف شود.
 • ریسک بیمه کاهش یابد اما شرکت بیمه حاضر به بازگرداندن مابه تفاوت مبلغ پرداختی برای خرید بیمه بدنه به بیمه‌گذار نباشد.

علاوه بر شرایطی که در آن بیمه بدنه از طرف بیمه‌گر یا بیمه‌گذار فسخ می شود، شرایطی وجود دارد که در آن، بیمه بدنه به خودی خود فسخ می شود. این شرایط، هنگامی رخ می دهد که خودرو به علت وقوع حادثه ای که جزو محدوده پوششدهی بیمه بدنه نیست، از بین برود.

blankدر هنگام فروش خودرو، بیمه بدنه را چگونه فسخ کنیم؟

در هنگام فروش خودرو، می توان بیمه بدنه را فسخ و باقی حق بیمه بدنه را تا تاریخ سررسید از بیمه‌گر دریافت کرد. همچنین درصورتیکه بیمه‌گذار بخواهد می تواند بیمه بدنه خودروی خود را به مالک جدید بسپارد و تعهدات شرکت بیمه در قبال مالک جدید ادامه پیدا کند.

نکته مهمی که در این میان مطرح است آن است که در صورت انتقال مالکیت خودرو، بیمه‌گر هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارتهای واردشده در مقابل مالک جدید ندارد؛ بنابراین درصورتیکه هنگام خرید خودرو، فروشنده اصرار بر آن کند که می توان خسارت واردشده به خودرو را از طریق بیمه بدنه دریافت کرد، خریدار نباید این موضوع را قبول کند؛ چراکه بیمه بدنه متعلق به شخص است نه خودرو.

آیا فسخ بیمه‌بدنه به معنی ابطال آن است ؟

فسخ و ابطال در بیمه تعریف شبیه به همی دارد ولی این دو تعریف یکسان نیستند.

فسخ بیمه‌نامه به معنای پایان تعهد بیمه‌گر، از زمان صدور الحاقیه فسخ می باشد و عموما بخشی از حق بیمه ای که توسط بیمه‌گذار پرداخته است باز گردانده می‌شود.

ابطال بیمه‌بدنه قبل از شروع تعهدات شرکت بیمه انجام می شود و کل حق بیمه به بیمه‌گذار بازگردانده می‌شود.