فصلنامه الكترونیكی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 3

در این شماره خواهید خواند

خسارت‌ قابل‌توجه بیمه لغو رویداد برای بیمه‌گران اموال و حوادث در گزارشی از ای‌ام‌بست
گزارش مختصری از ویروس کرونا و پوشش‌های بیمه
ویروس کرونا از نگاه یک اکچوئر
بیمه‌گران اتومبیل، پول مشتریان خود را پس می‌دهند
ویروس کرونا، ‌ضرورت دیجیتال‌سازی صنعت بیمه را دوچندان کرده است
مقاله علمی
شخصیت برجسته علمی
یک معرفی تازه  

منبع : پژوهشنامه بیمه

جهت مشاهده متن کامل فصلنامه الکترونیکی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 3 از لینک روبرو استفاده کنید