معمولا نرخ قیمت بیمه شخص ثالث به مبلغ تعیین شده برای دیه هر سال بستگی دارد. البته عوامل دیگری مثل نوع و مدل ماشین، سال ساخت، کاربری ماشین و همچنین میزان و مبلغ درخواستی برای سقف تعهدات پوشش مالی بیمه شخص ثالث هم می‌تواند قیمت بیمه شخص ثالث ماشین شما را بالا و پایین کند.

سایر عوامل موثر برای محاسبه مبلغ قیمت بیمه شخص ثالث هم عبارتند از:

 • نوع و مدل ماشین (تعداد سیلندر)
 • سال ساخت
 • نوع کاربری ماشین (تاکسی‌های اینترنتی مثل اسنپ، آژانس و تاکسی‌های داخل شهر و خارج شهر بین 10% تا 20% حق بیمه بیشتری نسبت به نرخ پایه دارند.)
 • میزان و مبلغ درخواستی برای سقف تعهدات پوشش مالی بیمه شخص ثالث
 • مدت اعتبار بیمه شخص ثالث (یک‌ساله یه کوتاه‌مدت)
 • میزان تخفیف عدم خسارت
 • جریمه دیرکرد بیمه‌نامه
 • تعداد و میزان نمره منفی راننده  نرخ حق بیمه برای نمرات منفی رانندگان  30 درصد هم افزایش پیدا می‌کند.)

نرخ دیه کامل انسان در سال 1401، در ماه‌های غیر حرام یا عادی، 600 میلیون تومان و در ماه‌های حرام، معادل 800 میلیون تومان خواهد بود. نرخ دیه سال 1401 حددو 25 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.پس افزایش نرخ دیه سال 1401، حداقل تعهدات مالی شرکت‌های بیمه در بیمه شخص ثالث از 16 میلیون تومان در سال 1400 به نزدیک 20 میلیون تومان در سال 1401 می‌رسد. معمولا حداکثر سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث 50 درصد یا نیمی از مبلغ دیه تعیین‌شده برای ماه‌های حرام در هر سال است. پس با وجه به دیه 800 میلیون تومانی ماه‌های حرام سقف پوشش مالی بیمه شخص ثالث در سال 1401 هم 400 میلیون تومان است.

نرخ بیمه شخص ثالث در سال 1401

علاوه بر افزایش 21 درصدی نرخ تعرفه پایه بیمه شخص ثالث در سال 1401، قیمت بیمه شخص ثالث در موارد زیر هم تغییراتی داشته است:

 • به راننده‌های بدون حادثه خسارت‌ساز تا 70درصد تخفیف نرخ قیمت بیمه تعلق می‌گیرد
 • نرخ حق بیمه به ازای نمرات منفی رانندگان 30 درصد افزایش پیدا می‌کند
 • نداشتن معاینه فنی هم تا 5 درصد نرخ قیمت بیمه شخص ثالث را بالا می‌برد
 • نرخ حق بیمه رانند‌ه‌هایی کهتخلف حادثه‌ساز داشته‌اند تا 3 درصد افزایش پیدا می‌کند
 • شرکت‌های بیمه ۲.۵% تا ۷% مبلغ خسارت پرداختی در حوادث با خسارات بدنی را از راننده مقصر دریافت کنند.

گفتیم که نرخ پایه بیمه ثالث نسبت به سال 1400 حدود 21 درصد افزایش داشته است. یعنی 4 درصد کمتر از نسبت افزایشی نرخ دیه در سال جاری. درواقع تلاش سازمان بیمه مرکزی هرچه کمتر اضافه‌شدن قیمت بیمه‌نامه ثالث بوده است تا همه شهروندان بتوانند راحت‌تر ماشین‌های خود را بیمه کنند.

جدول نرخ بیمه خودرو در 1401

بر اساس اعلام سازمان بیمه مرکزی جدول نرخ بیمه شخص ثالث 1401 برای انواع مدل‌های ماشین‌‌‌های مختلف عبارت است از:

وسیله نقلیه مبلغ پایه حق بیمه
ماشین‌های کمتر از ۴ سیلندر 2344000 تومان
پیکان، پراید و سپند 2776000 تومان
ماشین‌های چهار سیلندر 3263000 تومان
سایر ماشین‌های بالای چهارسیلندر 3652000 تومان

تعرفه بیمه شخص ثالث موتورسیکلت‌‌ در 1401

بیمه شخص ثالث برای موتورسیکلت‌ها هم اجباری است. قیمت بیمه موتورسیکلت‌ هم با توجه به نوع موتور و دنده‌ای یا گازی بودن آن و همین‌طور قدرت موتور یعنی تعداد سیلندرهای موتور تعیین می‌شود. نرخ بیمه شخص ثالث موتورسیکلت 1401 هم مطابق جدول زیر محاسبه می‌شود.

نوع موتورسیکلت مبلغ پایه حق بیمه
گازی 582000 تومان
دنده‌ای یک سیلندر 711000 تومان
دنده‌ای دو سیلندر به بالا 781000 تومان
دنده‌ای سه چرخ و سایدکار 840000 تومان

جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث

برای محاسبه جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث برای هر روز هم حق بیمۀ کامل بدون تخفیف یک سال ماشین را تقسیم بر ۳۶۵ یعنی تعداد روزهای سال می‌کنند. جدول جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث برای سال ۱۴۰۱ عبارت است از:

نوع وسیله نقلیه مبلغ جریمه دیرکرد روزانه 1401 (تومان)
سواری -کمتر از چهار سیلندر 6,422
سواری -پیکان، پراید و سپند 7,605
سواری -سایر چهار سیلندرها 8,940
سواری -بیش از چهار سیلندرها 10,005
موتورسیکلت گازی 1,595
موتورسیکلت دنده‌ای یک سیلندر 1,948
موتورسیکلت دو سیلندر به بالا 2,140
موتورسیکلت سه چرخ 2,301
بارکش تا 1 تن 7,868
بارکش بیش از 1 تن تا 3 تن 9,474
بارکش بیش از 3 تن تا 5 تن 11,992
بارکش بیش از 5 تن تا 10 تن 15,364
بارکش بیش از 10 تن تا 20 تن 17,879
بارکش بیش از 20 تن 18,948