فصلنامه الکترونیکی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 2

در این شماره می‌خوانید

ارمغان بیمه پارامتریک: انعطاف برای کسب و کارها
راه‌های انتقال ریسک در بررسی‌های بانک جهانی
گزارش 2019 کپجمینی و افما از فن‌آوری بیمه (اینشورتک)
وضعیت بیمه اتکائی در سال 2019 در گزارشی از اس‌اندپی
پیشنهاد برای اصلاحات بیشتر IFRS17
پوشش بیمه برای حمل و نقل و جابجائی مدرن
پنج روش برای بهبود فروش بیمه زندگی با استفاده از تجزیه و تحلیل پیشگویانه
ریسک‌های فن‌آوری زنجیره بلوکی برای بیمه‌گران
استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی تقلب در بیمه خودرو
مقاله علمی : زنجیره بلوکی و کاربردهای آن در صنعت بیمه
شخصیت برجسته علمی: دکتر اسفندیار معصومی
یک معرفی تازه: انجمن بین‌المللی ناظران بیمه‌

منبع : پژوهشنامه بیمه

جهت مشاهده متن کامل فصلنامه الکترونیکی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 2 از لینک روبرو استفاده کنید